تاریخ دقیق شروع ماه رمضان ۹۵ و روز عید فطر

مجله اینترنتی دلخوشی: حلول ماه مبارک رمضان، ماه بهار قرآن، روشنی قلوب، و ترکیه نفوس بر مسلمین جهان مبارک باد. روز اول ماه مبارک رمضان ۹۵ چه روزی است؟ روز آخر ماه مبارک رمضان ۹۵ چه روزی است؟ روز دقیق عید فطر ماه رمضان ۹۵ چه روزی است؟

تاریخ دقیق ماه رمضان 95، روز عید فطر ماه رمضان 95

روز اول ماه رمضان ۹۵ چه روزی است؟

تاریخ شروع  یا روز اول ماه مبارک رمضان سال ۱۴۳۷ قمری برابر است با روز سه شنبه ۱۸ خرداد ماه سال ۱۳۹۵ خورشیدی و به عبارتی مصادف است با ۷ ژوئن ۲۰۱۶ میلادی.

روز آخر ماه رمضان ۹۵ چه روزی است؟

تاریخ پایان یا روز آخر ماه مبارک رمضان سال ۱۴۳۷ قمری برابر است با روز سه شنبه ۱۵ تیر سال ۱۳۹۵ خورشیدی و به عبارتی مصادف است با ۵ جولای ۲۰۱۶ میلادی.

روز دقیق عید فطر ماه رمضان ۹۵ چه روزی است؟

بنابراین روز عید فطر ماه مبارک رمضان سال ۱۴۳۷ قمری برابر خواهد با روز چهارشنبه ۱۶ تیر سال ۱۳۹۵ خورشیدی و به عبارتی مصادف است با ۶ جولای ۲۰۱۶ میلادی

اختصاصی مجله اینترنتی دلخوشی