تاریخ دقیق شروع ماه رمضان ۹۶ – روز عید فطر ۹۶

مجله اینترنتی دلخوشی: حلول ماه مبارک رمضان ، بهار قرآن، ماه عبادتهای عاشقانه نیایشهای عارفانه و بندگی خالصانه را به شما تبریک عرض میکنیم. روز اول ماه رمضان ۹۶ چه روزی است؟ روز عید فطر ماه رمضان ۹۶ چه روزی است؟

ماه رمضان 96، روز آخر رمضان 96

روز اول ماه رمضان ۹۶ چه روزی است؟

تاریخ شروع  یا روز اول ماه مبارک رمضان سال ۱۴۳۸ قمری برابر است با روز شنبه ۶ خرداد سال ۱۳۹۶ خورشیدی و به عبارتی مصادف است با ۲۷ می ۲۰۱۷ میلادی.


روز آخر ماه رمضان ۹۶ چه روزی است؟

تاریخ پایان یا روز آخر ماه رمضان سال ۱۴۳۸ قمری برابر است با روز یکشنبه ۴ تیر سال ۱۳۹۶ خورشیدی و به عبارتی مصادف است با ۲۵ ژانویه ۲۰۱۷ میلادی.


روز دقیق عید فطر ماه رمضان ۹۶ چه روزی است؟

بنابراین روز عید فطر ماه رمضان سال ۱۴۳۸ قمری برابر خواهد با روز دوشنبه ۵ تیر سال ۱۳۹۶ خورشیدی و به عبارتی مصادف است با ۲۶ ژانویه ۲۰۱۷ میلادی.