تاریخ دقیق شروع ماه صفر ۹۸ و پایان محرم ۹۸

مجله اینترنتی دلخوشی: شروع ماه صفر ۹۸ دقیقا چه روزی است؟ شروع ماه محرم سال ۹۸ در روز یکشنبه ۱۰ شهریور ماه می باشد. بنابراین ماه صفر ۹۸ مصادف با ماه مهر ۹۸ می باشد. تاریخ دقیق شروع صفر ۹۸ را در ادامه ببینید. پیشاپیش ماه صفر بر تمامی مسلمین تسلیت باد.

ماه صفر

تاریخ شروع ماه صفر ۹۸ چه روزی است؟

شروع ماه صفر ۹۸ در روز دوشنبه ۸ مهر ماه ۹۸

معادل با ۳۰ سپتامبر ۲۰۱۹  می باشد.

بنابراین پایان محرم ۹۸ و آخرین روز محرم ۹۸

 در روز یکشنبه ۷ مهر ماه ۹۸

معادل با ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۹ می باشد.


تاریخ دقیق اربعین سال ۹۸ را در لینک

تاریخ اربعین ۹۸

مشاهده کنید.


تاریخ دقیق ۲۸ صفر سال ۹۸ را در لینک

تاریخ ۲۸ صفر سال ۹۸

مشاهده کنید. 


لیست کامل تعطیلات رسمی سال ۹۸ را در لینک

تعطیلات سال ۹۸

مشاهده کنید.


اختصاصی مجله اینترنتی دلخوشی