تخم مرغ رنگی های عروسکی، ایده جالب عیدی کودکان

مجله اینترنتی دلخوشی: تخم مرغ های رنگی ایده ای بسیار جالب برای عیدی دادن به کودکان است. در این روزها که به ایام نوروز نزدیک می شویم می توانید به کمک کودکان این تخم مرغ های رنگی زیبا مخصوص عیدی بچه ها را رنگ آمیزی و نقاشی کنید. کشیدن طرح های عروسکی و کارتونی روی تخم مرغ مثل طرح هلوکیتی، فروزن، باب اسفنجی و غیره که از شخصیت های کارتونی محبوب بچه ها هستند، می تواند بچه ها را بی نهایت خوشحال و سورپرایز کند. می توانید تخم مرغ رنگی با طرح کارتونی مخصوص بچه ها را روی تخم مرغ طبیعی یا تخم مرغ سفالی، طراحی کنید. در ادامه تعدادی از عکس های مربوط به تخم مرغ رنگی مخصوص عیدی به بچه ها را خواهید دید.

عکس های تخم مرغ رنگی با طرح های کارتونی مخصوص عیدی کودکان

آموزش تخم مرغ رنگی، تخم مرغ رنگی عروسکی

 

تخم مرغ رنگی با طرح مینیون مخصوص عیدی کودکان

 

آموزش تخم مرغ رنگی، تخم مرغ رنگی عروسکی

 

تخم مرغ رنگی با طرح میکی موس، ایده جالب برای عیدی کودکان

 

آموزش تخم مرغ رنگی، تخم مرغ رنگی عروسکی

 

تخم مرغ های رنگی عروسکی زیبا برای عیدی بچه ها

 

آموزش تخم مرغ رنگی، تخم مرغ رنگی عروسکی

 

تخم مرغ رنگی با طرح انگری برد برای عیدی بچه ها

 

آموزش تخم مرغ رنگی، تخم مرغ رنگی عروسکی

 

نقاشی روی تخم مرغ با طرح زنبور 

 

آموزش تخم مرغ رنگی، تخم مرغ رنگی عروسکی

 

رنگ آمیزی تخم مرغ مخصوص کودکان

آموزش تخم مرغ رنگی، تخم مرغ رنگی عروسکی

 

تخم مرغ رنگی عروسکی، ایده عیدی کودکان

 

آموزش تخم مرغ رنگی، تخم مرغ رنگی عروسکی

 

نقاشی طرح جوجه روی تخم مرغ 

 

آموزش تخم مرغ رنگی، تخم مرغ رنگی عروسکی

 

آموزش نقاشی کارتونی روی تخم مرغ

 

آموزش تخم مرغ رنگی، تخم مرغ رنگی عروسکی

 

آموزش کاردستی با تخم مرغ رنگی

 

آموزش تخم مرغ رنگی، تخم مرغ رنگی عروسکی

 

تخم مرغ رنگی با طرح زنبور

 

آموزش تخم مرغ رنگی، تخم مرغ رنگی عروسکی

 

تخم مرغ رنگی های کارتونی زیبا مخصوص عیدی کودکان

 

آموزش تخم مرغ رنگی، تخم مرغ رنگی عروسکی

 

تخم مرغ رنگی زیبا با طرح هلو کیتی

 

آموزش تخم مرغ رنگی، تخم مرغ رنگی عروسکی

 

تخم مرغ رنگی با طرح مینیون برای عیدی 

 

آموزش تخم مرغ رنگی، تخم مرغ رنگی عروسکی

 

طراحی مینیون روی تخم مرغ رنگی مخصوص عیدی بچه ها

 

آموزش تخم مرغ رنگی، تخم مرغ رنگی عروسکی

 

درست کردن کاردستی با تخم مرغ رنگی

 

آموزش تخم مرغ رنگی، تخم مرغ رنگی عروسکی

 

تخم مرغ رنگی های بامزه مخصوص بچه ها

 

آموزش تخم مرغ رنگی، تخم مرغ رنگی عروسکی

 

تخم مرغ رنگی عروسکی و کارتونی

 

آموزش تخم مرغ رنگی، تخم مرغ رنگی عروسکی

 

تخم مرغ رنگی زیبا با طرح فروزن

 

آموزش تخم مرغ رنگی، تخم مرغ رنگی عروسکی

 

نقاشی کودکانه روی تخم مرغ رنگی

 

آموزش تخم مرغ رنگی، تخم مرغ رنگی عروسکی

 

تخم مرغ رنگی های عروسکی زیبا

 

آموزش تخم مرغ رنگی، تخم مرغ رنگی عروسکی

 

تخم مرغ رنگی با طرح کفشدوزک

 

آموزش تخم مرغ رنگی، تخم مرغ رنگی عروسکی

 

تخم مرغ رنگی های عروسکی زیبا

 

آموزش تخم مرغ رنگی، تخم مرغ رنگی عروسکی

 

طراحی هلوکیتی روی تخم مرغ رنگی

 

آموزش تخم مرغ رنگی، تخم مرغ رنگی عروسکی

 

درست کردن تخم مرغ رنگی عروسکی مخصوص عیدی بچه ها

 

آموزش تخم مرغ رنگی، تخم مرغ رنگی عروسکی

 

نقاشی شخصیت های کارتونی روی تخم مرغ رنگی

 

آموزش تخم مرغ رنگی، تخم مرغ رنگی عروسکی

 

نقاشی عروسک هلوکیتی روی تخم مرغ رنگی

 

آموزش تخم مرغ رنگی، تخم مرغ رنگی عروسکی

 

نقاشی طرح باب اسفنجی روی تخم مرغ رنگی

 

آموزش تخم مرغ رنگی، تخم مرغ رنگی عروسکی

 

نقاشی شخصیت های کارتونی روی تخم مرغ رنگی عیدی

 

آموزش تخم مرغ رنگی، تخم مرغ رنگی عروسکی

 

نقاشی طرح هلو کیتی روی تخم مرغ رنگی عیدی

 

آموزش تخم مرغ رنگی، تخم مرغ رنگی عروسکی

 

نقاشی عروسک دختر روی تخم مرغ رنگی