تزیین تخم مرغ رنگی عروسکی سه بعدی، ایده عیدی بچه ها

مجله اینترنتی دلخوشی: تخم مرغ رنگی یکی از مواردی است که هم در سفره هفت سین استفاده می شود و هم به عنوان عیدی به کودکان داده می شود. برای اینکه بچه ها را بیشتر سورپرایز کنید، برای تزیین تخم مرغ رنگی، می توانید از طرح های عروسکی سه بعدی استفاده کنید. درست کردن این تخم مرغ رنگی های زیبا مخصوص عیدی، بسیار ساده بوده و کودکان را بی نهایت سورپرایز می کند. برای درست کردن تخم مرغ رنگی عروسکی کودکانه، می توانید از تخم مرغ پخته طبیعی یا از تخم مرغ سفالی استفاده کنید.

ایده های جالب برای تزیین تخم مرغ رنگی به شکل عروسک های سه بعدی

 

 

تخم مرغ رنگی عروسکی، سفره هفت سین

 

تزیین تخم مرغ رنگی عروسکی به شکل خرگوش

 

تخم مرغ رنگی عروسکی، سفره هفت سین

 

تزیین تخم مرغ رنگی با طرح پروانه

 

تخم مرغ رنگی عروسکی، سفره هفت سین

 

تخم مرغ رنگی عروسکی خوک

 

تخم مرغ رنگی عروسکی، سفره هفت سین

 

تزیین تخم مرغ رنگی عروسکی زیبا

 

تخم مرغ رنگی عروسکی، سفره هفت سین

 

تزیین تخم مرغ رنگی عروسکی با طرح انگری برد

 

تخم مرغ رنگی عروسکی، سفره هفت سین

 

 

تخم مرغ رنگی های عروسکی زیبا

 

تخم مرغ رنگی عروسکی، سفره هفت سین

 

تخم مرغ رنگی عروسکی سه بعدی گوسفند و خوک

 

تخم مرغ رنگی عروسکی، سفره هفت سین

 

تزیین تخم مرغ رنگی به شکل هویج و خرگوش

 

تخم مرغ رنگی عروسکی، سفره هفت سین

 

تزیین تخم مرغ رنگی عروسکی

 

تخم مرغ رنگی عروسکی، سفره هفت سین

 

تزیین تخم مرغ رنگی با طرح عروسک های کلاه دار

 

تخم مرغ رنگی عروسکی، سفره هفت سین

 

 

تخم مرغ رنگی های زیبا با طرح خرگوش

 

تخم مرغ رنگی عروسکی، سفره هفت سین

 

تزیین تخم مرغ رنگی به شکل زنبور، پرنده و جوجه

 

 

تخم مرغ رنگی عروسکی، سفره هفت سین

 

نقاشی های زیبا با طرح حیوانات روی تخم مرغ رنگی

 

تخم مرغ رنگی عروسکی، سفره هفت سین

 

تزیین تخم مرغ رنگی به شکل شخصیت های کارتونی

 

تخم مرغ رنگی عروسکی، سفره هفت سین

 

تزیین تخم مرغ رنگی به شکل پنگوئن مخصوص عیدی کودکان

 

تخم مرغ رنگی عروسکی، سفره هفت سین

 

تخم مرغ رنگی های زیبا با طرح جوجه برای عیدی بچه ها

 

تخم مرغ رنگی عروسکی، سفره هفت سین

 

 

تخم مرغ رنگی های زیبا با طرح خرگوش

 

تخم مرغ رنگی عروسکی، سفره هفت سین

 

تخم مرغ رنگی عروسکی زیبا

 

تخم مرغ رنگی عروسکی، سفره هفت سین

 

 

تزیین تخم مرغ رنگی عروسکی ایده عیدی بچه ها

 

تخم مرغ رنگی عروسکی، سفره هفت سین

 

تزیین تخم مرغ رنگی با نگین و طرح فروزن

 

تخم مرغ رنگی عروسکی، سفره هفت سین

 

تزیین تخم مرغ رنگی عروسکی با طرح گوسفند، خوک، جوجه و خرگوش

 

تخم مرغ رنگی عروسکی، سفره هفت سین

 

تزیین تخم مرغ رنگی عروسکی با کلاه پشمی قرمز

 

تخم مرغ رنگی عروسکی، سفره هفت سین

 

ایده جالب برای تزیین تخم مرغ رنگی

 

تخم مرغ رنگی عروسکی، سفره هفت سین

 

تخم مرغ رنگی عروسکی زیبا

 

 

تخم مرغ رنگی عروسکی، سفره هفت سین

 

تزیین تخم مرغ رنگی عروسکی خرگوش

 

تخم مرغ رنگی عروسکی، سفره هفت سین

 

 

تخم مرغ رنگی عروسکی زیبا عیدی کودکان

 

تخم مرغ رنگی عروسکی، سفره هفت سین

 

 

تخم مرغ رنگی عروسکی سه بعدی ایده عیدی بچه ها

 

تخم مرغ رنگی عروسکی، سفره هفت سین

 

تزیین تخم مرغ رنگی با طرح پنگوئن

تخم مرغ رنگی عروسکی، سفره هفت سین

 

 

تزیین تخم مرغ رنگی عروسکی با طرح گاو