سایر مطالب تقویم روزانه ایران و جهان

تعطیلات رسمی سال ۹۸ طبق تقویم ۱۳۹۸
تعطیلات رسمی سال 98 چند روز است؟ در این مطلب جدول تمامی تعطیلات رسمی مناسبتی سال 1398 را برای شما ارائه کرده ایم که شامل روزها و مناسبت های تعطیل سال 98 به غیر از تعطیلات...
ادامه مطلب

جدول تعطیلات رسمی مناسبتی سال ۱۳۹۶
در این مطلب جدول تمامی تعطیلات رسمی مناسبتی ماه های مختلف سال 1396 را برای شما ارائه کرده ایم که شامل روزها و مناسبت های تعطیل سال 96 به غیر از تعطیلات رسمی جمعه ها می با...
ادامه مطلب

۱۴ اسفند آغاز جشن احسان و نیکوکاری
از سال 1369 هر سال در تاریخ 14 اسفند مراسم کمک به نیازمندان از سوی کمیته امداد برگذار شده است . این مراسم به مدت یک هفته ادامه دارد و کسانی که مایل هستند می توانند به مرد...
ادامه مطلب

جدول تعطیلات رسمی مناسبتی سال ۱۳۹۵
در این مطلب جدول تمامی تعطیلات رسمی مناسبتی ماه های مختلف سال 1395 را برای شما ارائه کرده ایم که شامل روزها و مناسبت های تعطیل سال 95 به غیر از تعطیلات رسمی جمعه ها می با...
ادامه مطلب