سایر مطالب جراحی های زیبایی

عوارض وحشتناک جراحی زیبایی بینی
جراحی زیبایی بینی ممکن است عوارض جدی و جبران ناپذیری را ایجاد کند و این احتمال وجود دارد که بینی جراحی شده شکلی مصنوعی پیدا کند و یا اینکه با چهره فرد مطابقت نداشته باشد،...
ادامه مطلب