انیمیشن
  • خطای دید و تصاویر جالب متحرک

    برخی از تصاویر به صورتی طراحی شده اند که برای فهمیدن آن ها نیاز به دقت و تمرکز زیادی داریم و با دیدن لحظه ...

    برخی از تصاویر به صورتی طراحی شده اند که برای فهمیدن آن ها نیاز به دقت و تمرکز زیادی داریم و با دیدن لحظه ای این تصاویر نمی توانیم درباره آن ها قضاوت کنیم، و چیزی که میبینیم عین واقعیت نیست، بنابراین ...

    ادامه مطلب