سایر مطالب زبان انگلیسی

۲۶ کلمه انگلیسی پرکاربرد در فرودگاه
وقتی به یک کشور خارجی سفر می کنید، قطعا در فرودگاه به کلمات مهم و کلیدی انگلیسی برای برقراری ارتباط با مسئولین فرودگاه یا افراد دیگر، نیاز خواهید داشت. در این آموزش به شم...
ادامه مطلب