داستان و حکایت

حاجی فیروز واقعا کیست و مراسم میرنوروزی چیست؟

حاجی فیروز کیست؟ در افسانه های ایران باستان حاجی فیروز مردی سیاه چرده، با لباس قرمز و گیوه های نوک تیز و کلاه دوکی و دایره و تنبک است که هر ساله قبل از شروع نوروز به خیابان ها می آید و با رقص و آواز به شاد کردن مردم می پردازد. اما آیا حاجی…

عمونوروز و ننه سرما و افسانۀ زیبا و عاشقانۀ آنها

داستان عمونوروز و ننه سرما، یک افسانۀ کهن و نمادین مبنی بر "گذار از سال کهنه به سال جدید" است. این داستان ریشه در آیین زرتشت دارد. در این داستان که نماد تغییر و تحول در طبیعت و احوال انسان هاست، یک شخصیت "مرد" به نام "عمونوروز"، و یک شخصیت…