روانشناسی اجتماعی

فواید خندیدن – ۱۰ دلیل خوب برای هر روز لبخند زدن

آیا می دانید فواید خندیدن در زندگی شما چیست؟ بسیاری از مردم لبخند زدن را واکنشی غیر ارادی به چیزهایی میدانند که باعث خوشحالی یا خنده آنها می‌شود. اگرچه این دیدگاه اساسا درست است اما حقیقتی که اکثر افراد از آن غافل هستند این است که خندیدن به…

راه هایی ساده برای شاد زیستن

خوشبختی یکی از مهمترین اهداف در زندگی است، اما بسیاری از افراد از این هدف دور هستند. خوشبختی برای همه ما در دسترس است. یک خانه بزرگ یا یک ماشین جدید در واقع شما را خوشبخت نخواهد کرد، شادی های ساده در زندگی است که شادی واقعی را به ارمغان می…