نتیجه مسابقات ورزشی

نتیجه بازی انگلیس کرواسی – جام جهانی روسیه ۲۰۱۸

بازی انگلیس کرواسی، دور نیمه نهایی مسابقات جام جهانی روسیه 2018، روز چهار شنبه 20 تیر 97 معادل با 11 جولای 2018 در ساعت 22:30 به وقت ایران، در ورزشگاه لوژنیکی مسکو برگزار خواهد شد. نتیجه بازی انگلیس کرواسی، روز 20 تیر در همین صفحه اعلام…

نتیجه بازی فرانسه بلژیک – جام جهانی روسیه ۲۰۱۸

بازی فرانسه بلژیک، دور نیمه نهایی مسابقات جام جهانی روسیه 2018، روز سه شنبه 19 تیر 97 معادل با 10 جولای 2018 در ساعت 22:30 به وقت ایران، در ورزشگاه سن پترزبورگ برگزار خواهد شد. نتیجه بازی فرانسه بلژیک، روز 19 تیر در همین صفحه اعلام خواهد…

نتیجه بازی سوئد انگلیس – جام جهانی روسیه ۲۰۱۸

بازی سوئد انگلیس، دور یک چهارم نهایی مسابقات جام جهانی روسیه 2018، روز شنبه 16 تیر 97 معادل با 7 جولای 2018 در ساعت 18:30 به وقت ایران، در ورزشگاه سامارا آره نا برگزار خواهد شد. نتیجه بازی سوئد انگلیس، روز 16 تیر در همین صفحه اعلام خواهد…

نتیجه بازی برزیل بلژیک – جام جهانی روسیه ۲۰۱۸

بازی برزیل بلژیک، دور یک چهارم نهایی مسابقات جام جهانی روسیه 2018، روز جمعه 15 تیر 97 معادل با 6 جولای 2018 در ساعت 22:30 به وقت ایران، در ورزشگاه کازان آره نا برگزار خواهد شد. نتیجه بازی برزیل بلژیک، روز 15 تیر در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی روسیه کرواسی – جام جهانی روسیه ۲۰۱۸

بازی روسیه کرواسی، دور یک چهارم نهایی مسابقات جام جهانی روسیه 2018، روز شنبه 16 تیر 97 معادل با 7 جولای 2018 در ساعت 22:30 به وقت ایران، در ورزشگاه فیشت برگزار خواهد شد. نتیجه بازی روسیه کرواسی، روز 16 تیر در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی اروگوئه فرانسه – جام جهانی روسیه ۲۰۱۸

بازی اروگوئه فرانسه، دور یک چهارم نهایی مسابقات جام جهانی روسیه 2018، روز جمعه 15 تیر 97 معادل با 6 جولای 2018 در ساعت 18:30 به وقت ایران، در ورزشگاه نیژنی نووگورود برگزار خواهد شد. نتیجه بازی اروگوئه فرانسه، روز 15 تیر در همین صفحه اعلام…

نتیجه بازی کلمبیا انگلیس – جام جهانی روسیه ۲۰۱۸

بازی کلمبیا انگلیس، دور یک هشتم نهایی مسابقات جام جهانی روسیه 2018، روز سه شنبه 12 تیر 97 معادل با 3 جولای 2018 در ساعت 22:30 به وقت ایران، در ورزشگاه اسپارتاک مسکو برگزار خواهد شد. نتیجه بازی کلمبیا انگلیس، روز 12 تیر در همین صفحه اعلام…

نتیجه بازی سوئد سوئیس – جام جهانی روسیه ۲۰۱۸

بازی سوئد سوئیس، دور یک هشتم نهایی مسابقات جام جهانی روسیه 2018، روز سه شنبه 12 تیر 97 معادل با 3 جولای 2018 در ساعت 18:30 به وقت ایران، در ورزشگاه سن پترزبورگ برگزار خواهد شد. نتیجه بازی سوئد سوئیس، روز 12 تیر در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی بلژیک ژاپن – جام جهانی روسیه ۲۰۱۸

بازی بلژیک ژاپن، دور یک هشتم نهایی مسابقات جام جهانی روسیه 2018، روز دوشنبه 11 تیر 97 معادل با 2 جولای 2018 در ساعت 22:30 به وقت ایران، در ورزشگاه روستوف آره نا برگزار خواهد شد. نتیجه بازی بلژیک ژاپن، روز 11 تیر در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی برزیل مکزیک – جام جهانی روسیه ۲۰۱۸

بازی برزیل مکزیک، دور یک هشتم نهایی مسابقات جام جهانی روسیه 2018، روز دوشنبه 11 تیر 97 معادل با 2 جولای 2018 در ساعت 18:30 به وقت ایران، در ورزشگاه سامارا آره نا برگزار خواهد شد. نتیجه بازی برزیل مکزیک، روز 11 تیر در همین صفحه اعلام خواهد…

نتیجه بازی کرواسی دانمارک – جام جهانی روسیه ۲۰۱۸

بازی کرواسی دانمارک، دور یک هشتم نهایی مسابقات جام جهانی روسیه 2018، روز یکشنبه 10 تیر 97 معادل با 1 جولای 2018 در ساعت 22:30 به وقت ایران، در ورزشگاه نیژنی نووگورود برگزار خواهد شد. نتیجه بازی کرواسی دانمارک، روز 10 تیر در همین صفحه اعلام…

نتیجه بازی اسپانیا روسیه – جام جهانی روسیه ۲۰۱۸

بازی اسپانیا روسیه، دور یک هشتم نهایی مسابقات جام جهانی روسیه 2018، روز یکشنبه 10 تیر 97 معادل با 1 جولای 2018 در ساعت 18:30 به وقت ایران، در ورزشگاه لوژنیکی مسکو برگزار خواهد شد. نتیجه بازی اسپانیا روسیه، روز 10 تیر در همین صفحه اعلام…

نتیجه بازی اروگوئه پرتغال – جام جهانی روسیه ۲۰۱۸

بازی اروگوئه پرتغال، دور یک هشتم نهایی مسابقات جام جهانی روسیه 2018، روز شنبه 9 تیر 97 معادل با 30 ژوئن 2018 در ساعت 22:30 به وقت ایران، در ورزشگاه فیشت برگزار خواهد شد. نتیجه بازی اروگوئه پرتغال، روز 9 تیر در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی فرانسه آرژانتین – جام جهانی روسیه ۲۰۱۸

بازی فرانسه آرژانتین، دور یک هشتم نهایی مسابقات جام جهانی روسیه 2018، روز شنبه 9 تیر 97 معادل با 30 ژوئن 2018 در ساعت 18:30 به وقت ایران، در ورزشگاه کازان آره نا برگزار خواهد شد. نتیجه بازی فرانسه آرژانتین، روز 9 تیر در همین صفحه اعلام…

نتیجه بازی انگلیس بلژیک – جام جهانی روسیه ۲۰۱۸

بازی انگلیس بلژیک از مسابقات جام جهانی روسیه 2018، روز پنجشنبه 7 تیر 97 معادل با 28 ژوئن 2018 در ساعت 22:30 به وقت ایران، در ورزشگاه کالینینگراد برگزار خواهد شد. نتیجه بازی انگلیس بلژیک ، روز 7 تیر در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی پاناما تونس – جام جهانی روسیه ۲۰۱۸

بازی پاناما تونس از مسابقات جام جهانی روسیه 2018، روز پنجشنبه 7 تیر 97 معادل با 28 ژوئن 2018 در ساعت 22:30 به وقت ایران، در ورزشگاه موردویا آره نا برگزار خواهد شد. نتیجه بازی پاناما تونس ، روز 7 تیر در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی سنگال کلمبیا – جام جهانی روسیه ۲۰۱۸

بازی سنگال کلمبیا از مسابقات جام جهانی روسیه 2018، روز پنجشنبه 7 تیر 97 معادل با 28 ژوئن 2018 در ساعت 18:30 به وقت ایران، در ورزشگاه سامارا آره نا برگزار خواهد شد. نتیجه بازی سنگال کلمبیا ، روز 7 تیر در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی ژاپن لهستان – جام جهانی روسیه ۲۰۱۸

بازی ژاپن لهستان از مسابقات جام جهانی روسیه 2018، روز پنجشنبه 7 تیر 97 معادل با 28 ژوئن 2018 در ساعت 18:30 به وقت ایران، در ورزشگاه وولگوگارد آره نا برگزار خواهد شد. نتیجه بازی ژاپن لهستان ، روز 7 تیر در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی سوئیس کاستاریکا – جام جهانی روسیه ۲۰۱۸

بازی سوئیس کاستاریکا از مسابقات جام جهانی روسیه 2018، روز چهارشنبه 6 تیر 97 معادل با 27 ژوئن 2018 در ساعت 22:30 به وقت ایران، در ورزشگاه نیژنی نووگورود برگزار خواهد شد. نتیجه بازی سوئیس کاستاریکا ، روز 6 تیر در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی صربستان برزیل – جام جهانی روسیه ۲۰۱۸

بازی صربستان برزیل از مسابقات جام جهانی روسیه 2018، روز چهارشنبه 6 تیر 97 معادل با 27 ژوئن 2018 در ساعت 22:30 به وقت ایران، در ورزشگاه اسپارتاک مسکو برگزار خواهد شد. نتیجه بازی صربستان برزیل ، روز 6 تیر در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی مکزیک سوئد – جام جهانی روسیه ۲۰۱۸

بازی مکزیک سوئد از مسابقات جام جهانی روسیه 2018، روز چهارشنبه 6 تیر 97 معادل با 27 ژوئن 2018 در ساعت 18:30 به وقت ایران، در ورزشگاه اکاترینبورگ آره نا برگزار خواهد شد. نتیجه بازی مکزیک سوئد ، روز 6 تیر در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی کره جنوبی آلمان – جام جهانی روسیه ۲۰۱۸

بازی کره جنوبی آلمان از مسابقات جام جهانی روسیه 2018، روز چهارشنبه 6 تیر 97 معادل با 27 ژوئن 2018 در ساعت 18:30 به وقت ایران، در ورزشگاه کازان آره نا برگزار خواهد شد. نتیجه بازی کره جنوبی آلمان ، روز 6 تیر در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی ایسلند کرواسی – جام جهانی روسیه ۲۰۱۸

بازی ایسلند کرواسی از مسابقات جام جهانی روسیه 2018، روز سه شنبه 5 تیر 97 معادل با 26 ژوئن 2018 در ساعت 22:30 به وقت ایران، در ورزشگاه روستوف آره نا برگزار خواهد شد. نتیجه بازی ایسلند کرواسی ، روز 5 تیر در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی نیجریه آرژانتین – جام جهانی روسیه ۲۰۱۸

بازی نیجریه آرژانتین از مسابقات جام جهانی روسیه 2018، روز سه شنبه 5 تیر 97 معادل با 26 ژوئن 2018 در ساعت 22:30 به وقت ایران، در ورزشگاه سن پترزبورگ برگزار خواهد شد. نتیجه بازی نیجریه آرژانتین ، روز 5 تیر در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی دانمارک فرانسه – جام جهانی روسیه ۲۰۱۸

بازی دانمارک فرانسه از مسابقات جام جهانی روسیه 2018، روز سه شنبه 5 تیر 97 معادل با 26 ژوئن 2018 در ساعت 18:30 به وقت ایران، در ورزشگاه لوژنیکی مسکو برگزار خواهد شد. نتیجه بازی دانمارک فرانسه ، روز 5 تیر در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی استرالیا پرو – جام جهانی روسیه ۲۰۱۸

بازی استرالیا پرو از مسابقات جام جهانی روسیه 2018، روز سه شنبه 5 تیر 97 معادل با 26 ژوئن 2018 در ساعت 18:30 به وقت ایران، در ورزشگاه فیشت برگزار خواهد شد. نتیجه بازی استرالیا پرو ، روز 5 تیر در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی ایران پرتغال – جام جهانی روسیه ۲۰۱۸

بازی ایران پرتغال از مسابقات جام جهانی روسیه 2018، روز دوشنبه 4 تیر 97 معادل با 25 ژوئن 2018 در ساعت 22:30 به وقت ایران، در ورزشگاه موردویا آره نا برگزار خواهد شد. نتیجه بازی ایران پرتغال ، روز 4 تیر در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی اسپانیا مراکش – جام جهانی روسیه ۲۰۱۸

بازی اسپانیا مراکش از مسابقات جام جهانی روسیه 2018، روز دوشنبه 4 تیر 97 معادل با 25 ژوئن 2018 در ساعت 22:30 به وقت ایران، در ورزشگاه کالینینگراد برگزار خواهد شد. نتیجه بازی اسپانیا مراکش ، روز 4 تیر در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی عربستان مصر – جام جهانی روسیه ۲۰۱۸

بازی عربستان مصر از مسابقات جام جهانی روسیه 2018، روز دوشنبه 4 تیر 97 معادل با 25 ژوئن 2018 در ساعت 18:30 به وقت ایران، در ورزشگاه وولگوگارد آره نا برگزار خواهد شد. نتیجه بازی عربستان مصر ، روز 4 تیر در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی اروگوئه روسیه – جام جهانی روسیه ۲۰۱۸

بازی اروگوئه روسیه از مسابقات جام جهانی روسیه 2018، روز دوشنبه 4 تیر 97 معادل با 25 ژوئن 2018 در ساعت 18:30 به وقت ایران، در ورزشگاه سامارا آره نا برگزار خواهد شد. نتیجه بازی اروگوئه روسیه ، روز 4 تیر در همین صفحه اعلام خواهد شد.