مرور برچسب

آثار حسین پناهی

جملات زیبا و آموزنده از حسین پناهی

سخنان آموزنده مرحوم حسین پناهی به گونه ای هستند که برخی از آن ها را با یکبار خواندن می فهمید، برخی دیگر را با دوبار خواندن و یا در طول زندگی خود می فهمید و برخی از سخنان ایشان را فقط خودشان می فهمند که چه گفته اند و با خواندن آن ها متوجه…