مرور برچسب

آخرین نتایج انتخابات آمریکا

نتیجه نهایی انتخابات ریاست جمهوری آمریکا اعلام شد

جمع آوری آرا و نظرسنجی انتخابات چهل و پنجمین ریاست جمهوری آمریکا از تاریخ 29 اکتبر 2016 معادل با 8 آبان 95، در ایالات مختلف آمریکا شروع شد و تا تاریخ 8 نوامبر 2016 معادل با 18 آبان 95 ادامه داشت. انتخابات رئیس جمهوری آمریکا در 50 ایالت…