مرور برچسب

آدم خوش اخلاق

احادیثی از معصومین درباره اخلاق نیکو

امامان و معصومین (ع) در رابطه با خوش خلقی و اخلاق نیکو احادیث و روایات متعددی را بیان فرموده اند. در ادامه بخشی از این روایات را در باب اخلاق نیکو برای شما ارائه خواهیم کرد.