مرور برچسب

آسیب دیدن لباس ها

۷ اشتباه رایج هنگام شستن لباس ها که می تواند به لباس شما آسیب برساند

شستن لباس ها فقظ ریختن آن ها در ماشین لباسشویی و بیرون آوردنشان نیست. آیا تا کنون با پاره شدن لباس یا سوراخ شدن لباس در لباسشویی مواجه شده اید؟ شستن لباس ها باید مواردی نظیر آماده سازی مناسب، مواد شوینده ‌ی به اندازه و تمیزکاری را دربرگیرد…