مرور برچسب

آسیب کلامی به دیگران

۱۱ دلیل که چرا باید قبل از صحبت کردن فکر کنید

فکر کردن قبل از صحبت کردن از جمله کارهایی است که رعایت آن در روابط بین اسان ها ضروری است. قبول کنید که شما قبلاً چیزهایی گفته اید که آرزو می‌کنید ای کاش نمی‌گفتید - و می خواستید که آنها را پس بگیرید. درست می‌گوییم؟ مطمئنا همه‌ی ما آن را…