مرور برچسب

آلودگی هوا

چگونه هوای داخل خانه را از آلودگی پاکسازی کنیم

تحقیقات نشان داده است که هوای داخل منزل حدود 2 تا 5 برابر نسبت به هوای بیرون از منزل، آلودگی دارد که این آلودگی باعث می شود سیستم ایمنی بدن استراحت نداشته باشد و روز به روز ضعیف تر شود. پژوهش های علمی نشان داده اند که بین آلودگی هوا و حمله…