مرور برچسب

اخذ ویزای آمریکا

قوانین جدید محدودیت ویزای آمریکا به اجرا گذاشته شد!

بر اساس بیانیۀ وزارت خارجه آمریکا، قانون جدید برای محدودیت ویزای آمریکا از روز پنجشنبه 1 بهمن، 21 ژانویه 2016، به اجرا در آمده است. طبق این قانون، مردم 38 کشور جهان که قبلا برای سفر به آمریکا به ویزا نیاز نداشتند، اگر در طی 5 سال گذشته به…