مرور برچسب

استرالیا

نتیجه بازی استرالیا پرو – جام جهانی روسیه ۲۰۱۸

بازی استرالیا پرو از مسابقات جام جهانی روسیه 2018، روز سه شنبه 5 تیر 97 معادل با 26 ژوئن 2018 در ساعت 18:30 به وقت ایران، در ورزشگاه فیشت برگزار خواهد شد. نتیجه بازی استرالیا پرو ، روز 5 تیر در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی دانمارک استرالیا -جام جهانی روسیه ۲۰۱۸

بازی ایران استرالیا از مسابقات جام جهانی روسیه 2018، روز پنجشنبه 31 خرداد 97 معادل با 21 ژوئن 2018 در ساعت 16:30 به وقت ایران، در ورزشگاه سامارا آره نا برگزار خواهد شد. نتیجه بازی دانمارک استرالیا ، روز 31 خرداد در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی فرانسه استرالیا – جام جهانی روسیه ۲۰۱۸

بازی فرانسه استرالیا از مسابقات جام جهانی روسیه 2018، روز شنبه 26 خرداد 97 معادل با 16 ژوئن 2018 در ساعت 14:30 به وقت ایران، در ورزشگاه کازان آره نا برگزار خواهد شد. نتیجه بازی فرانسه استرالیا ، روز 26 خرداد در همین صفحه اعلام خواهد شد.