مرور برچسب

استقلال خوزستان

نتیجه بازی فولاد – استقلال خوزستان (لیگ برتر)

در هفته بیست و هشتم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، پنجشنبه 31 فروردین 96 ساعت 17:45 ، تیم فولاد در مقابل تیم استقلال خوزستان بازی خواهد کرد. نتیجه بازی فولاد استقلال خوزستان، روز پنجشنبه 31 فروردین در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی استقلال خوزستان – سایپا (لیگ برتر)

در هفته بیست و هفتم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، شنبه 26 فروردین 96 ساعت 19:10 ، تیم استقلال خوزستان در مقابل تیم سایپا بازی خواهد کرد. نتیجه بازی استقلال خوزستان سایپا، روز شنبه 26 فروردین در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی سیاه جامگان–استقلال خوزستان (لیگ برتر)

در هفته بیست و ششم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، چهارشنبه 16 فروردین 96 ساعت 16:00 ، تیم سیاه جامگان در مقابل تیم استقلال خوزستان بازی خواهد کرد. نتیجه بازی سیاه جامگان استقلال خوزستان، روز چهارشنبه 16 فروردین در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه لیگ برتر- بازی استقلال خوزستان – ذوب آهن

در هفته بیست و پنجم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، جمعه 11 فروردین 96 ساعت 17:00 ، تیم استقلال خوزستان در مقابل تیم ذوب آهن بازی خواهد کرد. نتیجه بازی استقلال خوزستان ذوب آهن، روز جمعه 11 فروردین در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی پرسپولیس – استقلال خوزستان (لیگ برتر)

در هفته بیست و چهارم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، پنجشنبه 19 اسفند 95 ساعت 17:30 ، تیم پرسپولیس در مقابل تیم استقلال خوزستان بازی خواهد کرد. نتیجه بازی پرسپولیس استقلال خوزستان، روز پنجشنبه 19 اسفند در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی پیکان – استقلال خوزستان (لیگ برتر)

در هفته بیست و دوم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، سه شنبه 26 بهمن 95 ساعت 15:30 ، تیم پیکان در مقابل تیم استقلال خوزستان بازی خواهد کرد. نتیجه بازی پیکان استقلال خوزستان، روز سه شنبه 26 بهمن در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی استقلال خوزستان –ماشین سازی (لیگ برتر)

در هفته بیست و سوم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، شنبه 14 اسفند 95 ساعت 16:00 ، تیم استقلال خوزستان در مقابل تیم ماشین سازی بازی خواهد کرد. نتیجه بازی استقلال خوزستان ماشین سازی، روز شنبه 14 اسفند در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی استقلال خوزستان – نفت آبادان(لیگ برتر)

در هفته بیست و یکم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، پنجشنبه 21 بهمن 95 ساعت 15:30 ، تیم استقلال خوزستان در مقابل تیم نفت آبادان بازی خواهد کرد. نتیجه بازی استقلال خوزستان نفت آبادان، روز پنجشنبه 21 بهمن در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی استقلال خوزستان – پدیده (لیگ برتر)

در هفته بیستم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، پنجشنبه 14 بهمن 95 ساعت 15:30 ، تیم استقلال خوزستان در مقابل تیم پدیده بازی خواهد کرد. نتیجه بازی استقلال خوزستان پدیده، روز پنجشنبه 14 بهمن در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی نفت تهران – استقلال خوزستان(لیگ برتر)

در هفته نوزدهم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، شنبه 9 بهمن 95 ساعت 15:30 ، تیم نفت تهران در مقابل تیم استقلال خوزستان بازی خواهد کرد. نتیجه بازی نفت تهران استقلال خوزستان، روز شنبه 9 بهمن در همین صفحه اعلام خواهد شد.