مرور برچسب

استقلال

نتیجه بازی تراکتورسازی – استقلال (لیگ برتر)

در هفته بیست و هشتم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، پنجشنبه 31 فروردین 96 ساعت 17:45 ، تیم تراکتورسازی در مقابل تیم استقلال بازی خواهد کرد. نتیجه بازی تراکتورسازی استقلال، روز پنجشنبه 31 فروردین در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی استقلال – صبای قم (لیگ برتر فوتبال)

در هفته بیست و هفتم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، شنبه 26 فروردین 96 ساعت 19:00 ، تیم استقلال در مقابل تیم صبای قم بازی خواهد کرد. نتیجه بازی استقلال صبای قم، روز شنبه 26 فروردین در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی گسترش فولاد – استقلال (لیگ برتر)

در هفته بیست و ششم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، پنجشنبه 17 فروردین 96 ساعت 17:30 ، تیم گسترش فولاد در مقابل تیم استقلال بازی خواهد کرد. نتیجه بازی گسترش فولاد استقلال، روز پنجشنبه 17 فروردین در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه لیگ برتر- بازی استقلال – فولاد

در هفته بیست و پنجم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، شنبه 12 فروردین 96 ساعت 18:50 ، تیم استقلال در مقابل تیم فولاد بازی خواهد کرد. نتیجه بازی استقلال فولاد، روز شنبه 12 فروردین در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی سایپا – استقلال (لیگ برتر فوتبال)

در هفته بیست و چهارم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، چهارشنبه 18 اسفند 95 ساعت 17:30 ، تیم سایپا در مقابل تیم استقلال بازی خواهد کرد. نتیجه بازی سایپا استقلال، روز چهارشنبه 18 اسفند در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی ذوب آهن – استقلال (لیگ برتر فوتبال)

در هفته بیست و دوم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، پنج شنبه 28 بهمن 95 ساعت 15:00 ، تیم ذوب آهن در مقابل تیم استقلال بازی خواهد کرد. نتیجه بازی ذوب آهن استقلال، روز پنج شنبه 28 بهمن در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی استقلال – سیاه جامگان (لیگ برتر)

در هفته بیست و سوم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، شنبه 14 اسفند 95 ساعت 17:25 ، تیم استقلال در مقابل تیم سیاه جامگان بازی خواهد کرد. نتیجه بازی استقلال سیاه جامگان، روز شنبه 14 اسفند در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی استقلال – پرسپولیس (لیگ برتر فوتبال)

در هفته بیست و یکم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، یکشنبه 24 بهمن 95 ساعت 15:00 ، تیم استقلال در مقابل تیم پرسپولیس بازی خواهد کرد. نتیجه بازی استقلال پرسپولیس، روز یکشنبه 24 بهمن در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی ماشین سازی – استقلال (لیگ برتر فوتبال)

در هفته بیستم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، چهارشنبه 13 بهمن 95 ساعت 17:00 ، تیم ماشین سازی در مقابل تیم استقلال بازی خواهد کرد. نتیجه بازی ماشین سازی استقلال، روز چهارشنبه 13 بهمن در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی استقلال – پیکان(لیگ برتر فوتبال)

در هفته نوزدهم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، جمعه 8 بهمن 95 ساعت 16:45 ، تیم استقلال در مقابل تیم پیکان بازی خواهد کرد. نتیجه بازی استقلال پیکان، روز جمعه 8 بهمن در همین صفحه اعلام خواهد شد.