مرور برچسب

ایسلند

نتیجه بازی ایسلند کرواسی – جام جهانی روسیه ۲۰۱۸

بازی ایسلند کرواسی از مسابقات جام جهانی روسیه 2018، روز سه شنبه 5 تیر 97 معادل با 26 ژوئن 2018 در ساعت 22:30 به وقت ایران، در ورزشگاه روستوف آره نا برگزار خواهد شد. نتیجه بازی ایسلند کرواسی ، روز 5 تیر در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی نیجریه ایسلند – جام جهانی روسیه ۲۰۱۸

بازی نیجریه ایسلند از مسابقات جام جهانی روسیه 2018، روز جمعه 1 تیر 97 معادل با 22 ژوئن 2018 در ساعت 19:30 به وقت ایران، در ورزشگاه وولگوگارد آره نا برگزار خواهد شد. نتیجه بازی نیجریه ایسلند ، روز 1 تیر در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی آرژانتین ایسلند – جام جهانی روسیه ۲۰۱۸

بازی آرژانتین ایسلند از مسابقات جام جهانی روسیه 2018، روز شنبه 26 خرداد 97 معادل با 16 ژوئن 2018 در ساعت 17:30 به وقت ایران، در ورزشگاه اسپارتاک مسکو برگزار خواهد شد. نتیجه بازی آرژانتین ایسلند ، روز 26 خرداد در همین صفحه اعلام خواهد شد.