مرور برچسب

برنامه های تلویزیون عید

سریال های تلویزیونی نوروز سال ۹۵

درآغاز هر سال جدید شاهد سریال های نوروزی هستیم که از شبکه های مختلف تلویزیون ایران پخش می شوند. امسال نیز مانند سال های گذشته سریال هایی از ابتدای نوروز آماده پخش هستند که درباره عوامل سازنده، موضوعات و شبکه هایی که این سریال ها از آن پخش…