مرور برچسب

بورک قارچ

بورک سیگارتی سوخاری (غذای بسیار خوشمزه ترکیه)

بورک یکی از غذاهای بسیار خوشمزه ترکیه می باشد. بورک انواع متفاوتی دارد از جمله بورک گوشت، بورک مرغ، بورک سبزیجات، بورک پنیر و غیره. این غذا را می توان به عنوان غذای اصلی، عصرانه، و یا پیش غذا استفاده کرد. از آنجایی که بورک جزو غذایی هایی…