مرور برچسب

تراکتورسازی

نتیجه بازی تراکتورسازی – استقلال (لیگ برتر)

در هفته بیست و هشتم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، پنجشنبه 31 فروردین 96 ساعت 17:45 ، تیم تراکتورسازی در مقابل تیم استقلال بازی خواهد کرد. نتیجه بازی تراکتورسازی استقلال، روز پنجشنبه 31 فروردین در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی پدیده – تراکتورسازی (لیگ برتر)

در هفته بیست و هفتم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، جمعه 25 فروردین 96 ساعت 17:00 ، تیم پدیده در مقابل تیم تراکتورسازی بازی خواهد کرد. نتیجه بازی پدیده تراکتورسازی، روز جمعه 25 فروردین در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی صبای قم – تراکتورسازی (لیگ برتر)

در هفته بیست و ششم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، جمعه 18 فروردین 96 ساعت 17:15 ، تیم صبای قم در مقابل تیم تراکتورسازی بازی خواهد کرد. نتیجه بازی صبای قم تراکتورسازی، روز جمعه 18 فروردین در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه لیگ برتر- بازی تراکتورسازی – گسترش فولاد

در هفته بیست و پنجم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، شنبه 12 فروردین 96 ساعت 17:30 ، تیم تراکتورسازی در مقابل تیم گسترش فولاد بازی خواهد کرد. نتیجه بازی تراکتورسازی گسترش فولاد، روز شنبه 12 فروردین در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی فولاد – تراکتورسازی (لیگ برتر فوتبال)

در هفته بیست و چهارم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، جمعه 20 اسفند 95 ساعت 16:30 ، تیم فولاد در مقابل تیم تراکتورسازی بازی خواهد کرد. نتیجه بازی فولاد تراکتورسازی، روز جمعه 20 اسفند در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی سیاه جامگان – تراکتورسازی (لیگ برتر)

در هفته بیست و دوم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، جمعه 6 اسفند 95 ساعت 14:30 ، تیم سیاه جامگان در مقابل تیم تراکتورسازی بازی خواهد کرد. نتیجه بازی سیاه جامگان تراکتورسازی، روز جمعه 6 اسفند در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی تراکتورسازی – سایپا (لیگ برتر فوتبال)

در هفته بیست و سوم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، جمعه 13 اسفند 95 ساعت 15:15 ، تیم تراکتورسازی در مقابل تیم سایپا بازی خواهد کرد. نتیجه بازی تراکتورسازی سایپا، روز جمعه 13 اسفند در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی تراکتورسازی – ذوب آهن (لیگ برتر)

در هفته بیست و یکم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، شنبه 23 بهمن 95 ساعت 15:00 ، تیم تراکتورسازی در مقابل تیم ذوب آهن بازی خواهد کرد. نتیجه بازی تراکتورسازی ذوب آهن، روز شنبه 23 بهمن در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی پرسپولیس – تراکتورسازی (لیگ برتر)

در هفته بیستم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، یکشنبه 17 بهمن 95 ساعت 15:00 ، تیم پرسپولیس در مقابل تیم تراکتورسازی بازی خواهد کرد. نتیجه بازی پرسپولیس تراکتورسازی، روز یکشنبه 17 بهمن در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی تراکتورسازی – ماشین سازی(لیگ برتر)

در هفته نوزدهم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، جمعه 8 بهمن 95 ساعت 15:00 ، تیم تراکتورسازی در مقابل تیم ماشین سازی بازی خواهد کرد. نتیجه بازی تراکتورسازی ماشین سازی، روز جمعه 8 بهمن در همین صفحه اعلام خواهد شد.