مرور برچسب

تعداد رکعت نماز آیات

آموزش کامل و آسان خواندن نماز آیات زلزله

نماز آیات در مواقعی همچون، زلزله، خسوف و کسوف و هر حادثه غیرعادی که باعث ایجاد ترس در مردم شود، واجب می شود. در این مطلب طریقه خواندن نماز آیات را به صورت کامل و مرحله به مرحله به شما آموزش می دهیم.