مرور برچسب

تعطیلات رسمی مناسبتی

جدول تعطیلات رسمی مناسبتی سال ۱۳۹۷

مجله اینترنتی دلخوشی: در این مطلب جدول تمامی تعطیلات رسمی مناسبتی ماه های سال 1397 را برای شما ارائه کرده ایم که شامل روزها و مناسبت های تعطیل سال 97 به غیر از تعطیلات رسمی جمعه ها می باشد. در سال 97 به طور کلی، 8 روز تعطیل رسمی در…

جدول تعطیلات رسمی مناسبتی سال ۱۳۹۶

در این مطلب جدول تمامی تعطیلات رسمی مناسبتی ماه های مختلف سال 1396 را برای شما ارائه کرده ایم که شامل روزها و مناسبت های تعطیل سال 96 به غیر از تعطیلات رسمی جمعه ها می باشد. در سال 96 به طور کلی، 6 روز تعطیل رسمی در فروردین ماه، 2 روز تعطیل…

جدول تعطیلات رسمی مناسبتی سال ۱۳۹۵

در این مطلب جدول تمامی تعطیلات رسمی مناسبتی ماه های مختلف سال 1395 را برای شما ارائه کرده ایم که شامل روزها و مناسبت های تعطیل سال 95 به غیر از تعطیلات رسمی جمعه ها می باشد. در سال 95 به طور کلی، 6 روز تعطیل رسمی در فروردین ماه، 2 روز تعطیل…