مرور برچسب

تعطیلات رسمی

تعطیلات رسمی سال ۹۹ در تقویم سال ۱۳۹۹-تقویم ۹۹

روزهای تعطیلی رسمی و مناسبت های تعطیل در سال 1399 را در این مطلب به همراه جزئیات مشاهده می کنید. تعداد تعطیلات رسمی سال 99، 28 روز می باشد. در سال 99 به طور کلی، 7 روز تعطیلات رسمی فروردین ماه 99 ، 1 روز تعطیلات رسمی اردیبهشت ماه 99، 5 روز…

تعطیلات رسمی سال ۹۸ طبق تقویم ۱۳۹۸

تعطیلات رسمی سال 98 چند روز است؟ در این مطلب جدول تمامی تعطیلات رسمی مناسبتی سال 1398 را برای شما ارائه کرده ایم که شامل روزها و مناسبت های تعطیل سال 98 به غیر از تعطیلات رسمی جمعه ها می باشد. تعداد تعطیلات رسمی سال 98، 26 روز می باشد. در…

جدول تعطیلات رسمی مناسبتی سال ۱۳۹۷

مجله اینترنتی دلخوشی: در این مطلب جدول تمامی تعطیلات رسمی مناسبتی ماه های سال 1397 را برای شما ارائه کرده ایم که شامل روزها و مناسبت های تعطیل سال 97 به غیر از تعطیلات رسمی جمعه ها می باشد. در سال 97 به طور کلی، 8 روز تعطیل رسمی در…

جدول تعطیلات رسمی مناسبتی سال ۱۳۹۶

در این مطلب جدول تمامی تعطیلات رسمی مناسبتی ماه های مختلف سال 1396 را برای شما ارائه کرده ایم که شامل روزها و مناسبت های تعطیل سال 96 به غیر از تعطیلات رسمی جمعه ها می باشد. در سال 96 به طور کلی، 6 روز تعطیل رسمی در فروردین ماه، 2 روز تعطیل…

جدول تعطیلات رسمی مناسبتی سال ۱۳۹۵

در این مطلب جدول تمامی تعطیلات رسمی مناسبتی ماه های مختلف سال 1395 را برای شما ارائه کرده ایم که شامل روزها و مناسبت های تعطیل سال 95 به غیر از تعطیلات رسمی جمعه ها می باشد. در سال 95 به طور کلی، 6 روز تعطیل رسمی در فروردین ماه، 2 روز تعطیل…