مرور برچسب

تمیز کردن شیشه ها با روزنامه

روش های اصولی برای تمیز کردن و برق انداختن شیشه ها

بهترین زمان برای تمیز کردن شیشه ها عصرها است.عده ای فکر می کنند که بهترین زمان برای تمیز کردن شیشه ها صبح ها است ولی این چنین نیست زیرا به هنگام صبح آفتاب به طور مستقیم می تابد و باعث می شود مواد شوینده روی شیشه ها خشک شود و به شیشه ها…