مرور برچسب

تونس

نتیجه بازی پاناما تونس – جام جهانی روسیه ۲۰۱۸

بازی پاناما تونس از مسابقات جام جهانی روسیه 2018، روز پنجشنبه 7 تیر 97 معادل با 28 ژوئن 2018 در ساعت 22:30 به وقت ایران، در ورزشگاه موردویا آره نا برگزار خواهد شد. نتیجه بازی پاناما تونس ، روز 7 تیر در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی بلژیک تونس – جام جهانی روسیه ۲۰۱۸

بازی بلژیک تونس از مسابقات جام جهانی روسیه 2018، روز شنبه 2 تیر 97 معادل با 23 ژوئن 2018 در ساعت 16:30 به وقت ایران، در ورزشگاه اسپارتاک مسکو برگزار خواهد شد. نتیجه بازی بلژیک تونس ، روز 2 تیر در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی تونس انگلیس – جام جهانی روسیه ۲۰۱۸

بازی تونس انگلیس از مسابقات جام جهانی روسیه 2018، روز دوشنبه 28 خرداد 97 معادل با 18 ژوئن 2018 در ساعت 22:30 به وقت ایران، در ورزشگاه وولگوگارد آره نا برگزار خواهد شد. نتیجه بازی تونس انگلیس ، روز 28 خرداد در همین صفحه اعلام خواهد شد.