مرور برچسب

حکم اعدام

شنیده شدن صدای قاتل اعدامی از درون قبر

مادر یک قاتل اعدامی در تاریخ 26 خرداد امسال با مراجعه به دادسرای امور جنایی تهران مدعی شد که فرزندش را زنده به خاک سپرده اند و درخواست کرد که دستور باز کردن قبر پسرش را صادر کنند. این قاتل اعدامی در سال 1388 در درگیری خیابانی که با یک پسر…