مرور برچسب

خانواده کوتوله ها

داستان هفت کوتوله به واقعیت تبدیل شد

در دنیای واقعی نیز کوتوله ها وجود دارند. هفت کوتوله ای که در داستان مشهور بودند در واقعیت نیز وجود خارجی پیدا کرده اند.در خانواده ای گرجستانی که دارای هفت عضو هستند و همگی قد بسیار کوتاهی دارند. پدر خانواده ترند جانسون و مادر خانواده…