مرور برچسب

خوابیدن با دهان باز

چگونه از شر ترک و خشکی لب ها خلاص شویم؟

لب های خشک، ترک خورده، پوسته پوسته و زخم شده، در هوای سرد و خشک، طبیعی هستند و معمولا برای بسیاری از افراد اتفاق می افتد. لب های ترک خورده مزمن، ممکن است نشانه ای از یک بیماری جدی باشند، اما به طور کلی خشکی لب ها و ترک لب ها معمولا با درمان…