مرور برچسب

داستان های انبیا

داستان هایی کوتاه درباره زندگی امامان معصوم(ع)

در روایات برای امام معصوم ویژگی هایی مانند پرهیزگارترین، داناترین، سخاوتمندترین، حلیم ترین، عابدترین و شجاع ترین مردم ذکر شده است. همچنین بر اساس روایات، امامان معصوم نشانه هایی نیز دارند، که 6 مورد از آنها را بیان می کنیم.