مرور برچسب

دانه برنج

تشخیص داغ بودن روغن سرخ کردنی به کمک یک دانه برنج!

گاهی برخی نکات آشپزی بسیار ساده، به شما کمک می کند تا حرفه ای تر آشپزی کنید. وقتی مواد غذایی جهت سرخ کردن در روغنی که هنوز به میزان کافی داغ نشده است می اندازید، نه تنها غذا روغن بیشتری به خود جذب می کند، بلکه مدت زمان پخت غذا هم بیشتر می…