مرور برچسب

درمان سریع تبخال

تبخال لب و روش های سریع درمان خانگی

ممکن است زخم یا تاولی روی لب یا در صورتتان در نقطه ای نزدیک لب ایجاد شود و موجب ناراحتی شما شود. این زخم یا تاول، تبخال نام دارد و ناشی از ویروسی به نام "هرپس سیمپلکس" می باشد. این ویروس مسری می باشد و درمانی برای اینکه تضمین کند دیگر تا…