مرور برچسب

درمان چاقی در کودکان

روش های پیشگیری و درمان چاقی در کودکان

در بسیاری از خانواده ها، کودکان چاق دیده می شوند که این چاقی ممکن است ناشی از ژنتیک، پرخوری و استفاده از غذاهای ناسالم باشد. پیشگیری بهتر از درمان است، بنابراین والدین باید شرایطی را فراهم سازند تا از چاقی فرزندانشان پیشگیری کنند. برای این…