مرور برچسب

دور برگشت جام جهانی 2018

بازی برگشت ایران سوریه-مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸

پنجمین و آخرین بازی ایران در مرحله دور برگشت بازی های مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه، در مقابل کشور سوریه، روز سه شنبه 14 شهریور 96 ساعت 16:30 ، در استادیوم آزادی برگزار خواهد شد. نتیجه بازی ایران سوریه، روز سه شنبه 14 شهریور در همین صفحه…

بازی برگشت کره جنوبی ایران-مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸

چهارمین بازی ایران در مرحله دور برگشت بازی های مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه، در مقابل کشور کره جنوبی، روز پنجشنبه 9 شهریور 96 ساعت 16:30 ، برگزار خواهد شد. نتیجه بازی کره جنوبی ایران، روز پنجشنبه 9 شهریور در همین صفحه اعلام خواهد شد.

بازی برگشت ایران ازبکستان-مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸

سومین بازی ایران در مرحله دور برگشت بازی های مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه، در مقابل کشور ازبکستان، روز دوشنبه 22 خرداد 96 ساعت 16:30 در استادیوم آزادی، برگزار خواهد شد. نتیجه بازی ایران ازبکستان، روز دوشنبه 22 خرداد در همین صفحه اعلام خواهد…

بازی ایران–چین (دور برگشت مقدماتی جام جهانی ۲۰۱۸)

دومین بازی ایران در مرحله دور برگشت بازی های مقدماتی جام جهانی 2018 روسیه، در مقابل کشور چین، روز سه شنبه 8 فروردین 96 ساعت 16:30 در استادیوم آزادی، برگزار خواهد شد. نتیجه بازی ایران چین، روز سه شنبه 8 فروردین در همین صفحه اعلام خواهد شد.