مرور برچسب

ذوب آهن

نتیجه بازی ذوب آهن – ماشین سازی (لیگ برتر)

در هفته بیست و هشتم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، پنجشنبه 31 فروردین 96 ساعت 17:45 ، تیم ذوب آهن در مقابل تیم ماشین سازی بازی خواهد کرد. نتیجه بازی ذوب آهن ماشین سازی، روز پنجشنبه 31 فروردین در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی پیکان – ذوب آهن (لیگ برتر فوتبال)

در هفته بیست و هفتم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، شنبه 26 فروردین 96 ساعت 17:30 ، تیم پیکان در مقابل تیم ذوب آهن بازی خواهد کرد. نتیجه بازی پیکان ذوب آهن، روز شنبه 26 فروردین در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی ذوب آهن – نفت آبادان (لیگ برتر)

در هفته بیست و ششم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، پنجشنبه 17 فروردین 96 ساعت 17:45 ، تیم ذوب آهن در مقابل تیم نفت آبادان بازی خواهد کرد. نتیجه بازی ذوب آهن نفت آبادان، روز پنجشنبه 17 فروردین در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه لیگ برتر- بازی استقلال خوزستان – ذوب آهن

در هفته بیست و پنجم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، جمعه 11 فروردین 96 ساعت 17:00 ، تیم استقلال خوزستان در مقابل تیم ذوب آهن بازی خواهد کرد. نتیجه بازی استقلال خوزستان ذوب آهن، روز جمعه 11 فروردین در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی ذوب آهن – نفت تهران (لیگ برتر فوتبال)

در هفته بیست و چهارم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، پنجشنبه 19 اسفند 95 ساعت 17:30 ، تیم ذوب آهن در مقابل تیم نفت تهران بازی خواهد کرد. نتیجه بازی ذوب آهن نفت تهران، روز پنجشنبه 19 اسفند در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی ذوب آهن – استقلال (لیگ برتر فوتبال)

در هفته بیست و دوم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، پنج شنبه 28 بهمن 95 ساعت 15:00 ، تیم ذوب آهن در مقابل تیم استقلال بازی خواهد کرد. نتیجه بازی ذوب آهن استقلال، روز پنج شنبه 28 بهمن در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی سپاهان – ذوب آهن (لیگ برتر فوتبال)

در هفته بیست و سوم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، یکشنبه 15 اسفند 95 ساعت 16:00 ، تیم سپاهان در مقابل تیم ذوب آهن بازی خواهد کرد. نتیجه بازی سپاهان ذوب آهن، روز یکشنبه 15 اسفند در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی تراکتورسازی – ذوب آهن (لیگ برتر)

در هفته بیست و یکم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، شنبه 23 بهمن 95 ساعت 15:00 ، تیم تراکتورسازی در مقابل تیم ذوب آهن بازی خواهد کرد. نتیجه بازی تراکتورسازی ذوب آهن، روز شنبه 23 بهمن در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی ذوب آهن – صبای قم (لیگ برتر فوتبال)

در هفته بیستم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، پنجشنبه 14 بهمن 95 ساعت 17:00 ، تیم ذوب آهن در مقابل تیم صبای قم بازی خواهد کرد. نتیجه بازی ذوب آهن صبای قم، روز پنجشنبه 14 بهمن در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی گسترش فولاد – ذوب آهن(لیگ برتر فوتبال)

در هفته نوزدهم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، شنبه 9 بهمن 95 ساعت 14:30 ، تیم گسترش فولاد در مقابل تیم ذوب آهن بازی خواهد کرد. نتیجه بازی گسترش فولاد ذوب آهن، روز شنبه 9 بهمن در همین صفحه اعلام خواهد شد.