مرور برچسب

رسم عروسی

رسوم عروسی و ۴۵ سنت جالب ازدواج در جهان را بشناسید!

رسوم عروسی و سنت ازدواج در کشورهای دنیا به چه شکلی است؟ آداب و رسوم ازدواج نشان می دهد که روش های زیادی برای پذیرش درخواست ازدواج وجود دارد. از پرت کردن دسته گل عروسی گرفته تا پوشیدن لباسی قدیمی، جدید، قرض گرفته شده و آبی. آداب و رسوم…