مرور برچسب

سنگال

نتیجه بازی سنگال کلمبیا – جام جهانی روسیه ۲۰۱۸

بازی سنگال کلمبیا از مسابقات جام جهانی روسیه 2018، روز پنجشنبه 7 تیر 97 معادل با 28 ژوئن 2018 در ساعت 18:30 به وقت ایران، در ورزشگاه سامارا آره نا برگزار خواهد شد. نتیجه بازی سنگال کلمبیا ، روز 7 تیر در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی ژاپن سنگال – جام جهانی روسیه ۲۰۱۸

بازی ژاپن سنگال از مسابقات جام جهانی روسیه 2018، روز یکشنبه 3 تیر 97 معادل با 24 ژوئن 2018 در ساعت 19:30 به وقت ایران، در ورزشگاه اکاترینبورگ آره نا برگزار خواهد شد. نتیجه بازی ژاپن سنگال ، روز 3 تیر در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی لهستان سنگال – جام جهانی روسیه ۲۰۱۸

بازی لهستان سنگال از مسابقات جام جهانی روسیه 2018، روز سه شنبه 29 خرداد 97 معادل با 19 ژوئن 2018 در ساعت 19:30 به وقت ایران، در ورزشگاه اسپارتاک مسکو برگزار خواهد شد. نتیجه بازی لهستان سنگال ، روز 29 خرداد در همین صفحه اعلام خواهد شد.