مرور برچسب

سپاهان

نتیجه بازی صبای قم – سپاهان (لیگ برتر)

در هفته بیست و هشتم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، پنجشنبه 31 فروردین 96 ساعت 17:45 ، تیم صبای قم در مقابل تیم سپاهان بازی خواهد کرد. نتیجه بازی صبای قم سپاهان، روز پنجشنبه 31 فروردین در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی سپاهان – گسترش فولاد (لیگ برتر)

در هفته بیست و هفتم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، جمعه 25 فروردین 96 ساعت 19:00 ، تیم سپاهان در مقابل تیم گسترش فولاد بازی خواهد کرد. نتیجه بازی سپاهان گسترش فولاد، روز جمعه 25 فروردین در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی فولاد – سپاهان (لیگ برتر فوتبال)

در هفته بیست و ششم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، جمعه 18 فروردین 96 ساعت 19:00 ، تیم فولاد در مقابل تیم سپاهان بازی خواهد کرد. نتیجه بازی فولاد سپاهان، روز جمعه 18 فروردین در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه لیگ برتر- بازی سپاهان – سایپا

در هفته بیست و پنجم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، شنبه 12 فروردین 96 ساعت 17:00 ، تیم سپاهان در مقابل تیم سایپا بازی خواهد کرد. نتیجه بازی سپاهان سایپا، روز شنبه 12 فروردین در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی سیاه جامگان – سپاهان (لیگ برتر فوتبال)

در هفته بیست و چهارم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، جمعه 20 اسفند 95 ساعت 15:00 ، تیم سیاه جامگان در مقابل تیم سپاهان بازی خواهد کرد. نتیجه بازی سیاه جامگان سپاهان، روز جمعه 20 اسفند در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی پرسپولیس – سپاهان (لیگ برتر فوتبال)

در هفته بیست و دوم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، پنج شنبه 28 بهمن 95 ساعت 17:10 ، تیم پرسپولیس در مقابل تیم سپاهان بازی خواهد کرد. نتیجه بازی پرسپولیس سپاهان، روز پنج شنبه 28 بهمن در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی سپاهان – ذوب آهن (لیگ برتر فوتبال)

در هفته بیست و سوم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، یکشنبه 15 اسفند 95 ساعت 16:00 ، تیم سپاهان در مقابل تیم ذوب آهن بازی خواهد کرد. نتیجه بازی سپاهان ذوب آهن، روز یکشنبه 15 اسفند در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی سپاهان – ماشین سازی (لیگ برتر فوتبال)

در هفته بیست و یکم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، پنجشنبه 21 بهمن 95 ساعت 16:00 ، تیم سپاهان در مقابل تیم ماشین سازی بازی خواهد کرد. نتیجه بازی سپاهان ماشین سازی، روز پنجشنبه 21 بهمن در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی پیکان – سپاهان (لیگ برتر فوتبال)

در هفته بیستم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، پنجشنبه 14 بهمن 95 ساعت 15:00 ، تیم پیکان در مقابل تیم سپاهان بازی خواهد کرد. نتیجه بازی پیکان سپاهان، روز پنجشنبه 14 بهمن در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی سپاهان – نفت آبادان(لیگ برتر فوتبال)

در هفته نوزدهم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، شنبه 9 بهمن 95 ساعت 15:00 ، تیم سپاهان در مقابل تیم نفت آبادان بازی خواهد کرد. نتیجه بازی سپاهان نفت آبادان، روز شنبه 9 بهمن در همین صفحه اعلام خواهد شد.