مرور برچسب

شروع محرم

تاریخ محرم ۹۹ و ۲۰۲۰ – روز دقیق تاسوعا و عاشورای ۹۹

تاریخ شروع محرم 99 چه روزی است؟ شروع ماه محرم 99 در نیمه دوم مرداد ماه سال 99 و در اواخر ماه آگوست 2020 می باشد. همچنین تاسوعا و عاشورای 99 نیز در نیمه اول شهریور 99 واقع شده است. پیشاپیش ماه محرم، ماه خون، ماه شهادت و ایثار بر تمامی مسلمین…

تاریخ شروع محرم ۹۸ و روز دقیق تاسوعا و عاشورای ۹۸

تاریخ شورع محرم 98 چه روزی است؟ شروع ماه محرم 98 در نیمه اول شهریور ماه سال 98 و در ماه آگوست 2019 می باشد. همچنین تاسوعا و عاشورای 98 نیز در نیمه دوم شهریور 98 واقع شده است. پیشاپیش ماه محرم، ماه خون، ماه شهادت و ایثار بر تمامی مسلمین جهان…