مرور برچسب

صابون چوب

ترفند های پاک کردن لکه چربی از لباس

لکه های روغن و چیز های چرب معمولا به سختی از روی لباس پاک می شوند ولی به این معنی نیست که اصلا پاک نشوند و مجبور شوید لباس خود را بیرون بیندازید! شما می توانید با فراگیری روش های زیر از شر لکه های چربی ایجاد شده بر روی لباستان خلاص شوید.