مرور برچسب

صبای قم

نتیجه بازی صبای قم – سپاهان (لیگ برتر)

در هفته بیست و هشتم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، پنجشنبه 31 فروردین 96 ساعت 17:45 ، تیم صبای قم در مقابل تیم سپاهان بازی خواهد کرد. نتیجه بازی صبای قم سپاهان، روز پنجشنبه 31 فروردین در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی استقلال – صبای قم (لیگ برتر فوتبال)

در هفته بیست و هفتم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، شنبه 26 فروردین 96 ساعت 19:00 ، تیم استقلال در مقابل تیم صبای قم بازی خواهد کرد. نتیجه بازی استقلال صبای قم، روز شنبه 26 فروردین در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی صبای قم – تراکتورسازی (لیگ برتر)

در هفته بیست و ششم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، جمعه 18 فروردین 96 ساعت 17:15 ، تیم صبای قم در مقابل تیم تراکتورسازی بازی خواهد کرد. نتیجه بازی صبای قم تراکتورسازی، روز جمعه 18 فروردین در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی پدیده – صبای قم (لیگ برتر)

در هفته بیست و پنجم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، جمعه 11 فروردین 96 ساعت 17:00 ، تیم پدیده در مقابل تیم صبای قم بازی خواهد کرد. نتیجه بازی پدیده صبای قم، روز جمعه 11 فروردین در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی گسترش فولاد – صبای قم (لیگ برتر)

در هفته بیست و چهارم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، جمعه 20 اسفند 95 ساعت 14:30 ، تیم گسترش فولاد در مقابل تیم صبای قم بازی خواهد کرد. نتیجه بازی گسترش فولاد صبای قم، روز جمعه 20 اسفند در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی سایپا – صبای قم (لیگ برتر فوتبال)

در هفته بیست و دوم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، جمعه 29 بهمن 95 ساعت 16:00 ، تیم سایپا در مقابل تیم صبای قم بازی خواهد کرد. نتیجه بازی سایپا صبای قم، روز جمعه 29 بهمن در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی صبای قم –فولاد (لیگ برتر فوتبال)

در هفته بیست و سوم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، جمعه 13 اسفند 95 ساعت 16:00 ، تیم صبای قم در مقابل تیم فولاد بازی خواهد کرد. نتیجه بازی صبای قم فولاد، روز جمعه 13 اسفند در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی صبای قم – سیاه جامگان (لیگ برتر)

در هفته بیست و یکم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، پنجشنبه 21 بهمن 95 ساعت 15:00 ، تیم صبای قم در مقابل تیم سیاه جامگان بازی خواهد کرد. نتیجه بازی صبای قم سیاه جامگان، روز پنجشنبه 21 بهمن در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی ذوب آهن – صبای قم (لیگ برتر فوتبال)

در هفته بیستم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، پنجشنبه 14 بهمن 95 ساعت 17:00 ، تیم ذوب آهن در مقابل تیم صبای قم بازی خواهد کرد. نتیجه بازی ذوب آهن صبای قم، روز پنجشنبه 14 بهمن در همین صفحه اعلام خواهد شد.

نتیجه بازی صبای قم – پرسپولیس(لیگ برتر فوتبال)

در هفته نوزدهم بازی های لیگ برتر فوتبال ایران، شنبه 9 بهمن 95 ساعت 16:50 ، تیم صبای قم در مقابل تیم پرسپولیس بازی خواهد کرد. نتیجه بازی صبای قم پرسپولیس، روز شنبه 9 بهمن در همین صفحه اعلام خواهد شد.