مرور برچسب

ضدعفونی کردن اسفنج

بهترین راه ضدعفونی کردن اسکاچ ظرفشویی و اسفنج

آیا می دانید ضدعفونی کردن اسکاچ ظرفشویی و یا به طور کلی تمیزکردن اسفنج باید چگونه انجام شود؟ حقیقتا بهترین روش شستن اسفنج و اسکاچ چیست؟ قرار دادن اسفنج در مایکروویو بهترین و تنها گزینه برای تمیز کردن اسفنج ظرف ها نیست.