مرور برچسب

عاشورا 99

تاریخ محرم ۹۹ و ۲۰۲۰ – روز دقیق تاسوعا و عاشورای ۹۹

تاریخ شروع محرم 99 چه روزی است؟ شروع ماه محرم 99 در نیمه دوم مرداد ماه سال 99 و در اواخر ماه آگوست 2020 می باشد. همچنین تاسوعا و عاشورای 99 نیز در نیمه اول شهریور 99 واقع شده است. پیشاپیش ماه محرم، ماه خون، ماه شهادت و ایثار بر تمامی مسلمین…