مرور برچسب

عصبانی شدن

کنترل خشم با آموزش ۲۰ مهارت جالب و مدیریت خلق و خوی بد

برای کنترل خشم چه کارهایی باید انجام داد؟ آیا با تاخیر وسیله نقلیه عمومی صبحگاهیتان، خون جلوی چشمانتان را میگیرد؟ آیا وقتی یک روز سخت کاری دارید احساس خشم می کنید؟ خشم ، احساسی طبیعی و سالم است، اما اغلب می تواند شعله ور شود و باعث بروز…