مرور برچسب

عفونت قارچی دستگاه تناسلی

درمان عفونت های شایع خانم ها با یک داروی موثر

کپسول لاکتوفم فراورده ای پروبیوتیک است ، شامل مقادیر زیادی از چهار نوع پروبیوتیک سودمند، که از کلکسیون های معتبر اروپایی تهیه شده است. پروبیوتیک ها در بازسازی فلور طبیعی دستگاه ادراری-تناسلی بانوان نقش حفاظتی بسزایی را ایفا می کنند.